Open de Bijbel

Deuteronomium 22:30
NBV 30 (23:1) Een man mag een vrouw die heeft toebehoord aan zijn vader niet huwen; anders schendt hij het bed van zijn vader. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 30 Een man zal zijns vaders vrouw niet nemen, en hij zal zijns vaders slippe niet ontdekken.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 30 A man shall not take his father's wife, nor discover his father's skirt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version