Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Openbaring 2:10

Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven.
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Hebreeën 13:6

zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Jesaja 28:16

Maar dit zegt God, de HEER: Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken.
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Mattheüs 10:31

Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Mattheüs 10:16

Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

1 Timotheüs 6:12

Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd.
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Psalmen 3:6

(3:7) Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Psalmen 27:1

Van David. De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Markus 16:18

met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

1 Thessalonicensen 5:15

Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Hebreeën 12:12

Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën,
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Handelingen 27:24

Hij zei: “Wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken.”
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Handelingen 18:9

‘s Nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: ‘Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet!
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Jesaja 57:7

Je plaatste je bed op een hoogverheven berg, je ging de berg op om een offer te brengen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Mattheüs 10:28

Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Jesaja 8:12

‘Noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor.
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Jesaja 35:3

Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk.
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Jesaja 41:10

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Efeze 6:11

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Gerelateerd aan Deuteronomium 20:3

Jozua 23:10

Hoe vaak kwam het niet voor dat slechts een van u wel duizend man achtervolgde? Dat kwam doordat het de HEER was, uw God, die voor u streed, zoals hij had beloofd.
1
2
Volgende