Gerelateerd aan Deuteronomium 17:5-7

Gerelateerd aan Deuteronomium 17:5

Leviticus 24:14

'Breng degene die gevloekt heeft buiten het kamp. Allen die het gehoord hebben, moeten hun hand op zijn hoofd leggen en hij moet door de voltallige gemeenschap gestenigd worden.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:5

Jozua 7:25

Jozua zei: 'Jij hebt ons in het ongeluk gestort! Daarom zal de HEER jou vandaag in het ongeluk storten.' Hij en al de zijnen werden door heel Israël gestenigd en verbrand.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:5

Leviticus 24:16

Wie de naam van de HEER lastert moet ter dood gebracht worden, die moet door de voltallige gemeenschap worden gestenigd. Of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet, wie mijn naam lastert moet ter dood gebracht worden.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:5

Deuteronomium 22:21

moet zij naar haar ouderlijk huis worden teruggebracht en daar voor de deur door de andere inwoners van de stad worden gestenigd tot de dood erop volgt. Want zij heeft onder het volk van Israël een schanddaad begaan door met iemand te slapen terwijl ze nog bij haar vader thuis woonde. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:5

Deuteronomium 22:24

dan moet u hen allebei mee de stad uit nemen en hen stenigen tot de dood erop volgt. Want het meisje heeft nagelaten om hulp te roepen, en de man heeft zich vergrepen aan de bruid van een ander. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:5

Deuteronomium 21:21

De inwoners van de stad moeten hem dan stenigen tot de dood erop volgt. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. Het hele volk van Israël moet erdoor worden afgeschrikt.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:6

Numeri 35:30

Als iemand een ander gedood heeft, mag hij alleen op grond van getuigenverklaringen ter dood gebracht worden, maar de verklaring van ‚‚n getuige is niet voldoende om iemand ter dood te veroordelen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:6

Mattheüs 18:16

Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:6

1 Timotheüs 5:19

Geef alleen gehoor aan een aanklacht tegen een oudste als die bevestigd wordt door ten minste twee getuigen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:6

Hebreeën 10:28

Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt is er geen pardon; wanneer er ten minste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:6

Deuteronomium 19:15

Eén enkel getuigenis dat iemand een overtreding heeft begaan of een misdrijf of wat dan ook, is niet geldig. Een aanklacht krijgt pas rechtsgeldigheid op grond van de verklaring van ten minste twee getuigen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:6

2 Korinthe 13:1

Ik kom nu voor de derde keer naar u toe. Er staat geschreven dat een aanklacht rechtsgeldig wordt op grond van ten minste twee getuigenverklaringen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:6

Johannes 8:17

In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:7

Deuteronomium 13:9

(13:10) (10-11) U moet hem ter dood brengen; samen met uw volksgenoten moet u hem stenigen tot de dood erop volgt, en zelf moet u de eerste steen werpen. Dat is zijn straf, want hij heeft geprobeerd u te vervreemden van de HEER, uw God, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:7

1 Korinthe 5:13

Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar binnen de gemeente geldt: 'Verwijder wie kwaad doet uit uw midden.'
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:7

Deuteronomium 17:12

Degene die de euvele moed heeft om de woorden van de rechter of van de priester die daar voor de HEER, uw God, dienst doet in de wind te slaan, moet ter dood gebracht worden. Zo moet u het kwaad dat zich bij de Israëlieten aandient in de kiem smoren.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:7

Deuteronomium 13:5

(13:6) En die profeet of droomuitlegger moet ter dood gebracht worden omdat hij u wilde opzetten tegen de HEER, uw God, die u uit Egypte heeft weggehaald en u uit de slavernij heeft bevrijd. Die man heeft immers geprobeerd u af te brengen van de weg die de HEER, uw God, u had gewezen. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:7

Richteren 20:13

Lever die onverlaten in Gibea aan ons uit, dan zullen we hen doden en zo afrekenen met het kwaad dat in Israël werd begaan.' Maar de Benjaminieten gaven geen gehoor aan de oproep van hun volksgenoten.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:7

Handelingen 7:58

Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette.
Gerelateerd aan Deuteronomium 17:7

Deuteronomium 19:19

dan moet u hem de straf opleggen die hij de ander had toebedacht. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren.
1
2
Volgende