Gerelateerd aan Deuteronomium 16:13-16

Gerelateerd aan Deuteronomium 16:13

Exodus 23:16

Verder moeten jullie het Oogstfeest vieren, het feest van de eerste opbrengst van wat je op de akker gezaaid hebt, en tot slot, wanneer aan het eind van het jaar de hele oogst is binnengehaald, het Inzamelingsfeest.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:13

Leviticus 23:34

'Zeg tegen de Israëlieten: "Op de vijftiende dag van de zevende maand begint ter ere van de HEER het Loofhuttenfeest, dat zeven dagen duurt.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:13

Nehemia 8:14

In de wet die de HEER hun had opgelegd en die ze bij monde van Mozes hadden ontvangen, vonden ze opgetekend dat zij, de Israëlieten, tijdens een feest in de zevende maand in loofhutten moesten wonen,
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:13

Johannes 7:2

Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest,
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:13

Exodus 34:22

Vier het Wekenfeest wanneer je de eerste opbrengst van de tarweoogst binnenhaalt, en het Inzamelingsfeest wanneer het jaar ten einde loopt.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:13

Numeri 29:12

De vijftiende dag van de zevende maand moet u eveneens als heilige dag samen vieren; u mag dan niet werken. Vier ter ere van de HEER zeven dagen lang feest.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:13

Zacharia 14:16

De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:13

2 Kronieken 8:13

Daar bracht hij de offers die Mozes had voorgeschreven voor sabbat, nieuwemaan en de drie grote jaarlijkse feesten: het feest van het Ongedesemde brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:13

2 Kronieken 7:8

Toen vierde Salomo het Loofhuttenfeest, zeven dagen lang, samen met de Israëlieten, die in zeer groten getale bijeen waren gekomen uit het hele land, vanaf Lebo-Hamat tot aan de wadi die de grens met Egypte vormt.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:13

Ezra 3:4

en vierden het Loofhuttenfeest volgens de voorschriften: elke dag brachten ze het vereiste aantal brandoffers, zoveel offers dus als er voor iedere dag zijn voorgeschreven.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:13

2 Kronieken 5:3

Alle Israëlieten kwamen voor het feest in de zevende maand naar de koning.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:13

Deuteronomium 31:10

(10-11) Hij droeg hun daarbij het volgende op: ‘Lees deze voorschriften elk zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, tijdens het Loofhuttenfeest voor aan alle Israëlieten. Want dan komt heel Israël naar de plaats die de HEER uitkiest, om daar voor hem te verschijnen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:14

Nehemia 8:9

Nehemia-hij was de landvoogd-, Ezra, de priester en schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: 'Deze dag is gewijd aan de HEER, uw God; rouw dus niet, en huil niet!' Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:14

Deuteronomium 16:11

Ten overstaan van hem moet u dan feestvieren, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, de Levieten die bij u in de stad wonen, en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Doe dat op de plaats die de HEER, uw God, zal kiezen om er zijn naam te laten wonen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:14

1 Thessalonicensen 5:16

Wees altijd verheugd,
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:14

Jesaja 30:29

Maar bij jullie zullen liederen klinken, zoals in de nacht van heiliging voor een feest. Jullie zullen verheugd zijn als een pelgrim die op de schalmei speelt, op zijn tocht naar de berg van de HEER, de rots van Israël.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:14

Deuteronomium 12:12

En vier dan feest ten overstaan van de HEER, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten bij u in de stad, die immers geen grondgebied hebben zoals u.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:14

Jesaja 25:6

Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:14

Jesaja 12:1

Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:14

Prediker 9:7

Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.
1
2
3
Volgende