Gerelateerd aan Deuteronomium 11:13-15

Gerelateerd aan Deuteronomium 11:13

Deuteronomium 6:17

Leef de geboden, de bepalingen en de wetten die de HEER, uw God, u heeft voorgehouden, zorgvuldig na
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:13

Deuteronomium 10:12

Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:13

Deuteronomium 4:29

Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt.
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:13

Deuteronomium 6:5

Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:13

Deuteronomium 11:8

Daarom moet u alle geboden die ik u vandaag voorhoud naleven. Daaruit zult u de moed putten om het land aan de overkant binnen te gaan en het in bezit te nemen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:13

Deuteronomium 11:22

Wanneer u alle geboden die ik u geef zorgvuldig naleeft, en u de HEER, uw God, liefhebt, hem bent toegedaan en de weg volgt die hij wijst,
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:13

Psalmen 119:4

Uw regels hebt u gegeven opdat wij ons eraan houden.
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:14

Jakobus 5:7

Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:14

Leviticus 26:4

zal ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:14

Deuteronomium 28:12

De HEER zal de rijk gevulde schatkamer van de hemel openen om uw akkers op de juiste tijd regen te geven. Hij zal uw arbeid op het land zo zegenen dat u aan veel volken leningen kunt verschaffen, zonder ooit zelf te hoeven lenen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:14

Joel 2:22

Wees niet bang meer, dieren van het veld, want een kleed van groen bedekt de woestijn, de bomen dragen volop vrucht, vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:14

Ezechiel 34:26

Ik zal mijn schapen en het land rondom mijn heuvel zegenen, en ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen zijn die zegen geeft.
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:14

Job 5:10

Hij zendt de regen die op aarde valt, hij laat het water over de akkers vloeien.
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:14

Jeremia 14:22

Brengen die nietige goden van andere volken soms regen, of schenkt de hemel buien uit zichzelf? U, de HEER, onze God, doet dat toch? Wij vestigen onze hoop op u, want u hebt alles gemaakt.’
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:14

Job 37:11

Donkere wolken maakt hij zwaar van vocht, lichtend strekt het wolkendek zich uit.
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:14

Psalmen 65:9

(65:10) U zorgt voor het land en bevloeit het, u maakt het vruchtbaar, vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het:
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:15

Deuteronomium 6:11

huizen vol voorraden, die u niet hebt aangelegd, regenputten, die u niet hebt uitgehouwen, en wijnstokken en olijfbomen, die u niet hebt geplant. Als u daar in overvloed leeft,
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:15

Psalmen 104:14

gras laat u groeien voor het vee en gewassen die de mens moet verbouwen. Zo zal hij brood winnen uit de aarde
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:15

Maleachi 3:10

Stel mij maar eens op de proef-zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 11:15

Joel 2:19

De HEER geeft zijn volk dit antwoord: Ik zal jullie weer overvloedig voorzien van koren, wijn en olie. Ik zal jullie niet meer prijsgeven aan de spot van andere volken.
1
2
Volgende