Open de Bijbel

Deuteronomium 10:16
NBV 16 Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 Besnijdt dan de voorhuid uws harten, en verhardt uw nek niet meer.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiffnecked.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version