Open de Bijbel

Daniël 9:3
NBV 3 Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 En ik stelde mijn aangezicht tot God, den Heere, om Hem te zoeken met het gebed, en smekingen, met vasten, en zak, en as.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 And I set my face unto the Lord God, to seek by prayer and supplications, with fasting, and sackcloth, and ashes:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version