Gerelateerd aan Daniel 8:26

Gerelateerd aan Daniel 8:26

Daniel 10:1

In het derde jaar van koning Cyrus van Perzië werd aan Daniël, die Beltesassar werd genoemd, een boodschap geopenbaard. Het was een betrouwbaar bericht over een grote strijd. Door een visioen begreep hij het bericht.
Gerelateerd aan Daniel 8:26

Daniel 12:4

Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.'
Gerelateerd aan Daniel 8:26

Daniel 12:9

Maar hij zei: 'Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.
Gerelateerd aan Daniel 8:26

Daniel 10:14

Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren; want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat.'
Gerelateerd aan Daniel 8:26

Openbaring 22:10

Verder zei hij tegen me: 'Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij.
Gerelateerd aan Daniel 8:26

Ezechiel 12:27

'Je weet, mensenkind, wat het volk van Israël zegt: "De visioenen van die ziener betreffen de verre toekomst, zijn profetieën gaan over verre tijden."
Gerelateerd aan Daniel 8:26

Openbaring 10:4

Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, maar een stem uit de hemel zei tegen mij: 'Wat de zeven donderslagen gezegd hebben, moet je geheimhouden. Schrijf het niet op.'
Gerelateerd aan Daniel 8:26

Hosea 3:3

Ik zei tegen haar: 'Je zult geruime tijd in huis moeten blijven, je zult geen overspel kunnen plegen en je met geen man inlaten. Ook ik zal niet met je slapen.'
Gerelateerd aan Daniel 8:26

Daniel 8:11

Hij verhief zich zelfs tegen de vorst van het leger, waardoor de vorst het dagelijks offer werd ontnomen en zijn heiligdom werd neergehaald.
Gerelateerd aan Daniel 8:26

Jesaja 24:22

Dan worden zij bijeengedreven, gevangen in een kuil, opgesloten in een kerker. En na lange tijd zullen zij hun straf ontvangen.