Gerelateerd aan Daniel 6:20

Gerelateerd aan Daniel 6:20

Daniel 3:17

want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden.
Gerelateerd aan Daniel 6:20

2 Timotheüs 4:16

Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend.
Gerelateerd aan Daniel 6:20

1 Kronieken 16:11

Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
Gerelateerd aan Daniel 6:20

Daniel 6:16

(6:17) Hierop gaf de koning bevel Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniël: 'Uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden!'
Gerelateerd aan Daniel 6:20

Hebreeën 7:25

Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.
Gerelateerd aan Daniel 6:20

Daniel 6:27

(6:28) Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde; hij heeft Daniël uit de klauwen van de leeuwen gered.'
Gerelateerd aan Daniel 6:20

Numeri 11:23

Maar de HEER antwoordde: 'Schiet de macht van de HEER soms tekort? Je zult spoedig zien of ik mijn belofte nakom.'
Gerelateerd aan Daniel 6:20

1 Thessalonicensen 5:17

bid onophoudelijk,
Gerelateerd aan Daniel 6:20

Daniel 3:28

Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: 'Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten, zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen.
Gerelateerd aan Daniel 6:20

Daniel 3:15

Luister goed, als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt Heb...maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden?'
Gerelateerd aan Daniel 6:20

Lukas 18:1

Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven:
Gerelateerd aan Daniel 6:20

Psalmen 71:14

Ik blijf naar u uitzien, altijd, u lof brengen, meer en meer.
Gerelateerd aan Daniel 6:20

Spreuken 23:17

Wees niet jaloers op zondaars, heb altijd ontzag voor de HEER.
Gerelateerd aan Daniel 6:20

Lukas 1:37

want voor God is niets onmogelijk.’
Gerelateerd aan Daniel 6:20

Genesis 18:14

Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon.’
Gerelateerd aan Daniel 6:20

Psalmen 73:23

Maar nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij aan de hand
Gerelateerd aan Daniel 6:20

Jeremia 32:17

“Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk.
Gerelateerd aan Daniel 6:20

2 Korinthe 1:10

die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd: hij zal ons altijd redden.
Gerelateerd aan Daniel 6:20

Hosea 12:6

(12:7) Keer voorgoed terug naar die God. Laat je leiden door liefde en recht. Blijf voortdurend hopen op je God.
Gerelateerd aan Daniel 6:20

Jakobus 1:25

Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt-hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.
1
2
Volgende