Gerelateerd aan Daniel 4:32

Gerelateerd aan Daniel 4:32

Daniel 5:21

Hij werd door de mensen verstoten, hij kreeg het hart van een dier en hij leefde onder de wilde ezels. Hij at gras als de runderen en zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Hoogste, boven het koningschap van de mensen staat en dat hij alleen bepaalt aan wie hij dat verleent.
Gerelateerd aan Daniel 4:32

Spreuken 8:15

Door mij regeren koningen, bepalen heersers wat rechtvaardig is.
Gerelateerd aan Daniel 4:32

Job 12:18

Hij rukt koningen hun mantel af en bindt hun een lendendoek om.
Gerelateerd aan Daniel 4:32

Jeremia 27:5

Ik heb met mijn grote kracht en met mijn machtige arm de aarde gemaakt en de mensen en dieren die er leven. Ik geef de aarde aan wie ik wil.
Gerelateerd aan Daniel 4:32

Daniel 4:14

(4:11) Hij riep met luide stem: "Vel de boom en kap zijn takken, stroop het gebladerte af en verstrooi zijn vruchten, opdat de dieren eronder vandaan vluchten en de vogels opvliegen van zijn takken.
Gerelateerd aan Daniel 4:32

Exodus 9:14

Dit keer tref ik uzelf, uw hovelingen en uw volk met mijn zwaarste plaag, dan zult u beseffen dat er op de hele aarde niemand is als ik.
Gerelateerd aan Daniel 4:32

Jozua 4:24

Want alle volken op aarde moeten weten hoe machtig de HEER, jullie God, is, en jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn."'
Gerelateerd aan Daniel 4:32

Exodus 8:10

(8:6) 'Morgen, 'zei de farao. 'Zoals u wilt, 'antwoordde Mozes. 'Dan zult u beseffen dat er niemand is als de HEER, onze God,
Gerelateerd aan Daniel 4:32

Exodus 9:29

Mozes antwoordde: 'Zodra ik de stad uit ben, zal ik mijn handen opheffen naar de HEER. De donder en de hagel zullen ophouden, zodat u beseft dat de aarde aan de HEER toebehoort.
Gerelateerd aan Daniel 4:32

Jesaja 45:3

Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de HEER ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept.
Gerelateerd aan Daniel 4:32

Jesaja 37:20

Ik vraag u, HEER, onze God: red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen dat u, HEER, de enige bent.’
Gerelateerd aan Daniel 4:32

Job 30:5

Ze worden uit de gemeenschap gestoten, nagejouwd als dieven,