Daniel 3:18

NBV

18Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.'

SV

18Maar zo niet, u zij bekend, o koning! dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld, dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden.

KJV

18But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up.