Open de Bijbel

Daniël 3:18
NBV 18 Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Maar zo niet, u zij bekend, o koning! dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld, dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version