Gerelateerd aan Amos 5:26

Gerelateerd aan Amos 5:26

2 Koningen 23:12

Hij liet de altaren afbreken die de koningen van Juda op het dak van het bovenvertrek van Achaz hadden geplaatst, en ook de altaren die Manasse op de beide voorhoven van de tempel had laten maken. Het puin liet hij zo snel mogelijk afvoeren en in de bedding van de Kidron storten.
Gerelateerd aan Amos 5:26

1 Koningen 11:33

Ik breng deze scheuring teweeg omdat ze mij verlaten hebben en Astarte zijn gaan vereren, de godin van de Sidoniërs, en Kemos, de god van Moab, en Milkom, de god van de Ammonieten. Ze zijn mij ongehoorzaam geworden en hebben gedaan wat slecht is in mijn ogen, want ze hebben mijn voorschriften en rechtsregels niet nageleefd zoals Salomo's vader David dat deed.
Gerelateerd aan Amos 5:26

Leviticus 18:21

Ontwijd de naam van je God niet door een van je kinderen aan Moloch te offeren. Ik ben de HEER.
Gerelateerd aan Amos 5:26

Leviticus 20:2

'Zeg tegen de Israëlieten: "Wanneer een Israëliet of een vreemdeling die in Israël woont een van zijn kinderen aan Moloch offert, moet hij ter dood gebracht worden; het volk moet hem stenigen.