Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:26

Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:26

2 Kronieken 7:8

Toen vierde Salomo het Loofhuttenfeest, zeven dagen lang, samen met de Israëlieten, die in zeer groten getale bijeen waren gekomen uit het hele land, vanaf Lebo-Hamat tot aan de wadi die de grens met Egypte vormt.