Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

Kolossensen 2:8

Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

Galaten 1:6

Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

Efeze 4:14

Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

1 Timotheüs 2:14

En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

Kolossensen 2:4

Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

Openbaring 12:9

De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

Johannes 8:44

Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

Galaten 3:1

Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt?
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

2 Korinthe 11:13

Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

1 Johannes 4:1

Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

Genesis 3:4

‘Jullie zullen helemaal niet sterven, ‘zei de slang.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

Genesis 3:13

‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

1 Johannes 2:18

Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

Galaten 4:11

Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

2 Korinthe 1:12

Hierop kunnen wij ons laten voorstaan: ons geweten kan getuigen dat we ons overal in deze wereld, en vooral bij u, hebben laten leiden door de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt, dat we niet werden geleid door de wijsheid van deze wereld, maar door Gods genade.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

Hebreeën 13:9

Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen; we doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

2 Petrus 3:3

Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

2 Timotheüs 3:13

Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen; het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

2 Petrus 3:17

Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:3

2 Timotheüs 4:3

Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten.
1
2
3
Volgende