Gerelateerd aan 2 Koningen 6:1-3

Gerelateerd aan 2 Koningen 6:1

2 Koningen 2:3

De profeten uit Betel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem: 'Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?' 'Ja, ik weet het, 'antwoordde hij. 'Zegt u maar niets.'
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:1

Jesaja 49:19

Je puinhopen, je verwoeste en vernielde land-weldra zal het te klein zijn voor al je bewoners, en je aartsvijand zal in de verte verdwijnen.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:1

2 Koningen 4:38

Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd weer hongersnood in het land. Toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:1

1 Samuel 19:20

stuurde hij er mannen naartoe om hem gevangen te nemen. Daar aangekomen zagen ze de hele profetengemeenschap in vervoering, onder toezicht van Samuël. Ook Sauls mannen werden door de geest van God overmand en ook zij raakten in vervoering.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:1

Jesaja 54:2

Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:1

Jozua 17:14

De nakomelingen van Jozef kwamen zich bij Jozua beklagen. 'Waarom, 'vroegen ze, 'hebt u voor ons het lot maar één keer geworpen en ons slechts het gebied van één stam toebedeeld? Wij zijn toch met zeer velen, omdat de HEER ons tot nu toe altijd heeft gezegend?'
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:1

1 Koningen 20:35

Iemand uit de profetengemeenschap vroeg op bevel van de HEER aan een andere profeet: 'Sla me alsjeblieft.' Toen de ander weigerde hem te slaan,
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:1

Job 36:16

Ook jou lokte hij weg van het gevaar dat je benauwde, naar een plaats waar je vrij kon ademhalen en je tafel met vette spijzen overladen was.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:1

Jozua 19:47

Maar de Danieten verloren hun gebied. Ze ondernamen daarom een veldtocht naar Lesem, namen die stad in en doodden iedereen die er woonde. Ze namen Lesem in bezit, vestigden zich in die stad en noemden haar Dan, naar hun stamvader.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:1

2 Koningen 4:1

Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in: 'Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de HEER, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen.'
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:2

1 Korinthe 9:6

Of zouden nu uitgerekend Barnabas en ik in ons eigen levensonderhoud moeten voorzien?
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:2

2 Thessalonicensen 3:8

en op niemands kosten geleefd. Integendeel, we hebben ons ingezet en ingespannen, dag en nacht hebben we gewerkt om niemand van u tot last te zijn.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:2

Handelingen 20:34

u weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:2

Handelingen 18:3

en omdat ze hetzelfde ambacht uitoefenden als hij-ze waren leerbewerker van beroep-trok hij bij hen in en ging bij hen werken.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:2

Johannes 21:3

Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee, ‘zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:2

1 Thessalonicensen 2:9

U herinnert u, broeders en zusters, hoe we ons hebben ingezet en ingespannen, hoe we dag en nacht hebben gewerkt om niemand van u tot last te zijn. Op die manier hebben we u het evangelie van God verkondigd.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:2

1 Timotheüs 6:6

Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:3

Richteren 19:6

Samen zetten zij zich aan de maaltijd. Daarna zei de vader van de vrouw: 'Blijf nog een nacht hier, gun jezelf dat genoegen.'
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:3

2 Koningen 5:23

'Met alle genoegen, 'antwoordde Naäman. 'Neemt u toch twee talent.' Hij stond erop dat Gechazi het geschenk zou aannemen en hij maakte twee pakketten, met in elk een talent zilver en een stel kleren, en gaf die aan twee van zijn knechten om ze voor Gechazi te dragen.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:3

Richteren 4:8

'Als u meegaat, zal ik gaan, 'antwoordde Barak, 'maar als u niet meegaat, ga ik niet.'
1
2
Volgende