Open de Bijbel

2 Thessalonicenzen 3:5
NBV 5 Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version