2 Thessalonicensen 3:16

NBV

16Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.

SV

16De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen.

KJV

16Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.