2 Thessalonicensen 3:12

NBV

12In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen.

SV

12Doch de zodanigen bevelen en vermanen wij door onzen Heere Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende, hun eigen brood eten.

KJV

12Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread.