Open de Bijbel

2 Thessalonicenzen 2:7
NBV 7 Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version