Open de Bijbel

2 Thessalonicenzen 2:6
NBV 6 Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version