Open de Bijbel

2 Thessalonicenzen 2:10
NBV 10 en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version