Open de Bijbel

2 Thessalonicenzen 1:9
NBV 9 Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version