Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:6-9

Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:6

Openbaring 6:10

Ze riepen luid: 'O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?'
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:6

Psalmen 94:20

Kiest u de kant van verdorven rechters, die onheil stichten in naam van de wet?
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:6

Psalmen 74:22

Sta op, God, verdedig uw zaak, bedenk dat dwazen u dag na dag bespotten,
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:6

Kolossensen 3:25

Maar iedereen die onrecht doet zal daarvoor boeten, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:6

Zacharia 2:8

(2:12) Want de HEER van de hemelse machten, die mij zijn grootheid heeft geopenbaard en die mij gezonden heeft, zegt over de volken door wie jullie geplunderd zijn: 'Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel!
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:6

Deuteronomium 32:41

Ik wet mijn bliksemend zwaard, ik ga het vonnis voltrekken. Ik zal mij wreken op mijn vijanden, ik reken af met wie mij haatten.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:6

Jesaja 49:26

Ik laat je onderdrukkers hun eigen vlees eten, hun eigen bloed is de wijn die hen dronken maakt. Dan zal iedereen erkennen dat ik, de HEER, je redder ben, je beschermer, de Machtige van Jakob.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:6

Openbaring 15:4

Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.'
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:6

Openbaring 16:5

Ik hoorde de engel van al het water zeggen: 'Rechtvaardig bent u, de heilige, die is en die was, omdat u op deze manier straft.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:6

Openbaring 19:2

want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken.'
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:6

Openbaring 18:20

Juich om haar, hemel, juich heiligen, apostelen en profeten! Het vonnis dat zij jullie had toebedacht, heeft God aan haar voltrokken.'
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:6

Openbaring 18:24

Maar ook vloeide in deze stad het bloed van profeten en heiligen, van al degenen die op aarde werden geslacht.'
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:6

Openbaring 11:18

De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.'
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:6

Exodus 23:22

Als je hem gehoorzaamt en alles doet wat ik zeg, zal ik de vijand van jullie vijanden zijn en jullie onderdrukkers onderdrukken.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:6

Psalmen 79:10

Waarom mogen de volken zeggen: 'Waar is nu hun God?' Laat de volken weten, laat ons het zien, dat het bloed van uw dienaren wordt gewroken.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:7

Openbaring 14:13

Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: 'Schrijf op: "Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven."' En de Geest beaamt: 'Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.'
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:7

Openbaring 22:16

'Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.'
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:7

Openbaring 21:4

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:7

Mattheüs 13:39

de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 1:7

Judas 1:14

Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd heeft toen hij zei: 'Ik zie de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen
1
2
3
4
5
6
7
Volgende