2 Thessalonicensen 1:10

NBV

10Op die dag komt hij om te worden geprezen door al de zijnen, om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn-ook door u, want u hebt ons getuigenis aangenomen.

SV

10Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in dien dag.

KJV

10When he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe (because our testimony among you was believed) in that day.