Open de Bijbel

2 Thessalonicenzen 1:10
NBV 10 Op die dag komt hij om te worden geprezen door al de zijnen, om te worden geĆ«erd door allen die tot geloof gekomen zijn-ook door u, want u hebt ons getuigenis aangenomen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in dien dag.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 When he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe (because our testimony among you was believed) in that day.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version