Open de Bijbel

2 Samuël 7:28
NBV 28 U, HEER, mijn God, hebt me zo'n grootse toekomst beloofd. U alleen bent God, uw woorden zullen zeker in vervulling gaan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 28 Nu dan, Heere HEERE! Gij zijt die God, en Uw woorden zullen waarheid zijn, en Gij hebt dit goede tot Uw knecht gesproken.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 28 And now, O Lord GOD, thou art that God, and thy words be true, and thou hast promised this goodness unto thy servant:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version