Open de Bijbel

2 Samuël 7:1
NBV1 Toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis en de HEER hem rust had gegeven door hem van al zijn vijanden te verlossen, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 En het geschiedde, als de koning in zijn huis zat, en de HEERE hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 And it came to pass, when the king sat in his house, and the LORD had given him rest round about from all his enemies;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version