Open de Bijbel

2 Samuël 18:19
NBV 19 Achimaäs, de zoon van Sadok, vroeg aan Joab: 'Laat mij uw koerier zijn en het goede nieuws aan de koning gaan brengen dat de HEER hem recht heeft gedaan en hem uit de handen van zijn vijanden heeft bevrijd.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 Toen zeide Ahimaaz, Zadoks zoon: Laat mij toch heenlopen, en den koning boodschappen, dat de HEERE hem recht gedaan heeft van de hand zijner vijanden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 Then said Ahimaaz the son of Zadok, Let me now run, and bear the king tidings, how that the LORD hath avenged him of his enemies.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version