2 Samuel 13:14

NBV

14Maar hij wilde niet luisteren naar wat ze zei, en hij overweldigde haar en onteerde haar en verkrachtte haar.

SV

14Doch hij wilde naar haar stem niet horen; maar sterker zijnde dan zij, zo verkrachtte hij haar, en lag bij haar.

KJV

14Howbeit he would not hearken unto her voice: but, being stronger than she, forced her, and lay with her.