Open de Bijbel

2 Samuël 12:23
NBV 23 Maar nu het dood is, wat zou ik nu nog vasten? Daarmee kan ik het toch niet terughalen. Ik ga naar hem toe; hij komt niet terug bij mij.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 Maar nu is het dood, waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 But now he is dead, wherefore should I fast? can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version