Open de Bijbel

2 Petrus 3:5
NBV 5 Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version