Open de Bijbel

2 Petrus 3:3
NBV 3 Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version