2 Petrus 3:3

NBV

3Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend

SV

3Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,

KJV

3Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts,