Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

1 Korinthe 10:13

U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

Psalmen 34:15

(34:16) Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

Openbaring 3:10

Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

2 Timotheüs 3:12

Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

2 Petrus 3:7

Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

Judas 1:14

Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd heeft toen hij zei: 'Ik zie de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

Titus 2:14

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

Romeinen 2:5

Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar zwaarder wordt.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

2 Korinthe 5:10

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

Spreuken 16:4

De HEER heeft alles wat hij heeft gemaakt zijn doel gegeven, de goddelozen heeft hij voor de ondergang bestemd.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

Psalmen 32:6

Laten uw getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

Job 21:30

Wie kwaad doet wordt gespaard tot zijn rampzalig eind, hij zal leven tot die dag van Gods woede.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

Psalmen 12:1

Voor de koorleider. Op de wijs van De achtste. Een psalm van David. (12:2) Grijp in, HEER ! Niemand is nog trouw, geen mens spreekt nog waarheid.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

Job 5:19

Zesmaal zal hij je redden in gevaar, ook de zevende maal zal je niets overkomen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

2 Petrus 2:4

Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard maar hen in de Tartarus geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:9

Psalmen 4:3

(4:4) De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is, de HEER luistert als ik tot hem roep.