Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Psalmen 119:158

Ik zie de afvalligen en weerzin vervult mij, want zij houden zich niet aan uw woord.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Ezechiel 9:4

De HEER zei tegen hem: 'Maak een ronde door Jeruzalem, en zet een merkteken op het voorhoofd van iedereen die jammert en klaagt om de gruwelijke dingen die er in de stad gebeuren.'
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Spreuken 25:26

Een rechtvaardige die een goddeloze niet weerstaat, is als een troebele bron, een vergiftigde put.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Psalmen 119:136

Beken van tranen vloeien uit mijn ogen, want uw wet wordt niet onderhouden.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Spreuken 28:12

Als rechtvaardigen regeren, heeft het leven glans, als goddelozen aan de macht zijn, houdt elk mens zich schuil.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Jakobus 5:16

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

1 Timotheüs 1:9

We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars,
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Maleachi 3:15

We moeten de hoogmoedigen wel gelukkig prijzen, want wie zich goddeloos gedraagt gaat het voor de wind, en wie God beproeft komt er goed vanaf!'
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Psalmen 119:139

Mijn hartstocht voor u verteert mij, mijn belagers zijn uw woorden vergeten.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Ezechiel 9:6

Oude mensen, jonge mannen en vrouwen, moeders en kinderen-jullie moeten ze allemaal ombrengen, behalve de mensen die het merkteken dragen. Begin bij mijn heiligdom.' En ze begonnen bij de zeventig oudsten, die voor de tempel stonden.