Open de Bijbel

2 Petrus 2:7
NBV 7 Maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wettelozen, redde hij. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijken mensen, daaruit verlost heeft;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 And delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version