2 Petrus 2:7

NBV

7Maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wettelozen, redde hij.

SV

7En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijken mensen, daaruit verlost heeft;

KJV

7And delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked: