2 Petrus 1:9

NBV

9Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is.

SV

9Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden.

KJV

9But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins.