Open de Bijbel

2 Petrus 1:5
NBV 5 Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version