2 Petrus 1:21

NBV

21want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

SV

21Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

KJV

21For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.