2 Petrus 1:20

NBV

20Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat,

SV

20Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;

KJV

20Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.