2 Petrus 1:10

NBV

10Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val

SV

10Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.

KJV

10Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure: for if ye do these things, ye shall never fall: