2 Kronieken 34:19

SV

19Het geschiedde nu, als de koning de woorden der wet hoorde, dat hij zijn klederen scheurde.

KJV

19And it came to pass, when the king had heard the words of the law, that he rent his clothes.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.