Open de Bijbel

2 Kronieken 24:15
NBV 15 Jojada bereikte een zeer hoge leeftijd: toen hij stierf was hij honderddertig jaar oud. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 En Jojada werd oud en zat van dagen, en stierf; hij was honderd en dertig jaren oud, toen hij stierf.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 But Jehoiada waxed old, and was full of days when he died; an hundred and thirty years old was he when he died.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version