2 Kronieken 20:13

NBV

13Heel Juda stond opgesteld voor de HEER, ook de vrouwen en kinderen.

SV

13En gans Juda stond voor het aangezicht des HEEREN, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen.

KJV

13And all Judah stood before the LORD, with their little ones, their wives, and their children.