2 Kronieken 16:11

NBV

11De geschiedenis van Asa is van begin tot eind opgetekend in het boek over de koningen van Juda en Israël.

SV

11En ziet, de geschiedenissen van Asa, de eerste met de laatste, ziet, zij zijn beschreven in het boek der koningen van Juda en Israel.

KJV

11And, behold, the acts of Asa, first and last, lo, they are written in the book of the kings of Judah and Israel.