Open de Bijbel

2 Corinthiërs 9:8
NBV 8 God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version