2 Korinthe 9:15

NBV

15Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.

SV

15Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.

KJV

15Thanks be unto God for his unspeakable gift.