Open de Bijbel

2 Corinthiërs 7:2
NBV 2 Toon uw genegenheid voor ons. Wij hebben niemand onrecht aangedaan, niemand te gronde gericht, niemand uitgebuit. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Geeft ons plaats; wij hebben niemand verongelijkt, wij hebben niemand verdorven, wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 Receive us; we have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version