2 Korinthe 6:7

NBV

7door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid,

SV

7In het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linker zijde;

KJV

7By the word of truth, by the power of God, by the armour of righteousness on the right hand and on the left,