Open de Bijbel

2 Corinthiërs 6:5
NBV 5 onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 In slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 In stripes, in imprisonments, in tumults, in labours, in watchings, in fastings;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version