Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:2

Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:2

Jesaja 49:8

Dit zegt de HEER: In het uur van mijn genade geef ik je antwoord, op de dag van de redding zal ik je helpen. Ik zal je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen, om het land weer op te richten, om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:2

Hebreeën 4:7

legt God nu opnieuw een dag vast, een ‘vandaag’, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen: ‘Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:2

Jesaja 61:2

om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:2

Lukas 19:42

Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:2

Hebreeën 3:13

maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:2

Ezechiel 16:8

Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde, ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je-spreekt God, de HEER -en je werd de mijne.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:2

Hebreeën 3:7

De heilige Geest zegt immers: ‘Horen jullie vandaag zijn stem,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:2

Lukas 4:19

om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’