2 Korinthe 6:17

NBV

17Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen

SV

17Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen.

KJV

17Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you,